Ο Οργανισμός Αθήνας διοικείται από επταμελή Εκτελεστική Επιτροπή που αποτελείται από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο, έναν εκπρόσωπο του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, έναν εκπρόσωπο της ΤΕΔΚΝΑ, έναν εκπρόσωπο του Δήμου Αθηναίων καθώς και δύο μέλη με ειδικές γνώσεις και πείρα στα σχετικά με τις αρμοδιότητες του θέματα. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα δύο μέλη με ειδικές γνώσεις ορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο μετά από πρόταση της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Ο Προϊστάμενος του Οργανισμού Αθήνας προΐσταται όλων των υπηρεσιών του και συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής όπου εισηγείται τα θέματα χωρίς ψήφο. Ο Προϊστάμενος του Οργανισμού Αθήνας και ο αναπληρωτής του, ορίζονται με Απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής ΟΡΣΑ
Παρασκευή Μπάτσου Πρόεδρος
Δάφνη Μπαρμπαγιαννέρη Αντιπρόεδρος
Παντελής Σκαγιάννης Τακτικό Μέλος
Καλλικράτης Μανιάτης Τακτικό Μέλος
Δημήτριος Καλογερόπουλος Τακτικό Μέλος
Σπύρος Πολλάλης/td> Τακτικό Μέλος
Κωσταντίνος Ιωαννίδης Αναπλ. Μέλος
Βασίλειος Βαβάκος Αναπλ. Μέλος
Χαράλαμπος Δαμάσκος Αναπλ. Μέλος
Προϊστάμενος ΟΡΣΑ
Ευτέρπη Καρκάλου

Αναπλ. Προϊσταμένη

Αικατερίνη Σταυράκη