2011

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1η Συνεδρίαση Θέμα 2 / Θέμα 3 / Θέμα 4 / Θέμα 5 / Θέμα 6
2η Συνεδρίαση Θέμα 3 / Θέμα 4 / Θέμα 5 / Θέμα 6
3η Συνεδρίαση Θέμα 2 / Θέμα 3 / Θέμα 5 / Θέμα 6 / Θέμα 8 / Θέμα 9
4η Συνεδρίαση Θέμα 2 / Θέμα 3 / Θέμα 4 / Θέμα 6 / Θέμα 7 / Θέμα 8 / Θέμα 9 / Θέμα 10 / Θέμα 11 / Θέμα 12
5η Συνεδρίαση Θέμα 2 / Θέμα 3 / Θέμα 5 / Θέμα 6 / Θέμα 7
6η Συνεδρίαση Θέμα 3 / Θέμα 4 / Θέμα 5 / Θέμα 8 / Θέμα 9 / Θέμα 10
7η Συνεδρίαση Θέμα 2 / Θέμα 3
8η Συνεδρίαση Θέμα 1 / Θέμα 2 / Θέμα 3 / Θέμα 4
9η Συνεδρίαση Θέμα 2 / Θέμα 4 / Θέμα 5 / Θέμα 6
10η Συνεδρίαση Θέμα 3 / Θέμα 7
11η Συνεδρίαση Θέμα 3 / Θέμα 4 / Θέμα 5 / Θέμα 8 / Θέμα εκτός ημερήσιας
13η Συνεδρίαση Θέμα 3 / Θέμα 4 / Θέμα 7
14η Συνεδρίαση Θέμα 2 / Θέμα 3 / Θέμα 4
15η Συνεδρίαση Θέμα 2 / Θέμα 4 / Θέμα 5 / Θέμα 6 / Θέμα 7
16η Συνεδρίαση Θέμα 2 / Θέμα 3 / Θέμα 4 / Θέμα 6
17η Συνεδρίαση Θέμα 2 / Θέμα 3 / Θέμα 4 / Θέμα 5 / Θέμα 6


2010

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1η Συνεδρίαση Θέμα 1 / Θέμα 2
2η Συνεδρίαση Θέμα 1 / Θέμα 2
3η Συνεδρίαση Θέμα 2 / Θέμα 3
4η Συνεδρίαση Θέμα 2
5η Συνεδρίαση Θέμα 5 / Θέμα 6 / Θέμα 7 / Θέμα 8
6η Συνεδρίαση Θέμα 4 / Θέμα 6 / Θέμα 7 / Θέμα 8
7η Συνεδρίαση Θέμα 2&3 / Θέμα 4 / Θέμα 5 / Θέμα 6 / Θέμα 7 / Θέμα 8 / Θέμα 9 / Θέμα 10
8η Συνεδρίαση Θέμα 3 / Θέμα 5 / Θέμα 6
9η Συνεδρίαση Θέμα 2 / Θέμα 3 / Θέμα 4 / Θέμα 5 / Θέμα 7
10η Συνεδρίαση Θέμα 4 / Θέμα 5 / Θέμα 6 / Θέμα 7
11η Συνεδρίαση Θέμα 3 / Θέμα 4 / Θέμα 5 / Θέμα 6 / Θέμα 7 / Θέμα 8
12η Συνεδρίαση Θέμα 4 / Θέμα 5 / Θέμα 6 / Θέμα 7
13η Συνεδρίαση Θέμα 2 / Θέμα 3 / Θέμα 7 / Θέμα 8 / Θέμα 9 / Θέμα 10
14η Συνεδρίαση Θέμα 1
15η Συνεδρίαση Θέμα 2 / Θέμα 3 / Θέμα 4 / Θέμα 5
16η Συνεδρίαση Θέμα 2 / Θέμα 4 / Θέμα 5 / Θέμα 8
17η Συνεδρίαση Θέμα 2 / Θέμα 3 / Θέμα 4 / Θέμα 5 / Θέμα 7
18η Συνεδρίαση Θέμα 2 / Θέμα 3 / Θέμα 4
19η Συνεδρίαση Θέμα 3 / Θέμα 4
21η Συνεδρίαση Θέμα 2
22η Συνεδρίαση Θέμα 2 / Θέμα 4 / Θέμα 6 / Θέμα 9
23η Συνεδρίαση Θέμα 2 / Θέμα 3 / Θέμα 4