2011

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ Α ΔΙΑΤΑΞΗ
1η Συνεδρίαση 12/01/11
2η Συνεδρίαση 09/02/11
3η Συνεδρίαση 02/03/11
4η Συνεδρίαση (Ορθή Επανάληψη) 23/03/11
5η Συνεδρίαση 01/04/11
6η Συνεδρίαση 18/05/11
7η Συνεδρίαση 25/05/11
8η Συνεδρίαση 29.06.11
9η Συνεδρίαση (Ορθή επανάληψη) 13.07.11
10η Συνεδρίαση 15.07.11
11η Συνεδρίαση 28.07.11
12η Συνεδρίαση 07.09.11
13η Συνεδρίαση (Ορθή επανάληψη) 15.09.11
14η Συνεδρίαση 30/09/11
15η Συνεδρίαση (Ορθή επανάληψη) 14.10.11
16η Συνεδρίαση (Ορθή επανάληψη) 09.11.11
17η Συνεδρίαση (Ορθή επανάληψη) 05.12.11


2010

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ Α ΔΙΑΤΑΞΗ
1η Συνεδρίαση 27/01/10
2η Συνεδρίαση 03/02/10
3η Συνεδρίαση 17/02/10
4η Συνεδρίαση 03/03/10
5η Συνεδρίαση 18/03/10
6η Συνεδρίαση 24/03/10 (Ορθή επανάληψη)
6η Συνεδρίαση 24/03/10
7η Συνεδρίαση 14/04/10
8η Συνεδρίαση 12/05/10
9η Συνεδρίαση 02/06 (Ορθή επανάληψη)
10η Συνεδρίαση 16/06/10
11η Συνεδρίαση 07/07/10 (Ορθή επανάληψη)
12η Συνεδρίαση 14/07/10
13η Συνεδρίαση 21/07/10 (Ορθή επανάληψη)
14η Συνεδρίαση 01/09/10
15η Συνεδρίαση 08/09/10
16η Συνεδρίαση 23/09/10
16η Συνεδρίαση 28/09/10 (Ορθή επανάληψη)
17η Συνεδρίαση 13/10/10
18η Συνεδρίαση 20/10/10
19η Συνεδρίαση 27/10/10
20η Συνεδρίαση 03/11/10
21η Συνεδρίαση 10/01/10
22η Συνεδρίαση 01/12/10

23η Συνεδρίαση 08/12/10