ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΟΡΣΑ

2014


Σ.Μ.Π.Ε. Έγκρισης Γ.Π.Σ. Δημοτικής Ενότητας Πολυδενδρίου Δήμου Ωρωπού.

ΣΜΠΕ Τροποποίησης του Γ.Π.Σ.του Δήμου Λαυρεωτικής

2013

ΣΜΠΕ Τροποποίησης του Γ.Π.Σ. της Δ.Ε. Ν. Ερυθραίας του Δήμου Κηφισιάς


2012

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΠΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΤΟ "ΒΙΟ.ΠΑ. ΠΡΟΜΠΟΝΑ" ΑΠΟ  "ΒΙΟΠΑ"  ΣΕ "ΒΙΟ.ΠΑ. ΠΡΟΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ", ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ.
ΣΜΠΕ
Σχέδια
Φωτογραφίες


ΜΕΤΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΕΚΑ ΕΜΠ 2011
(Α ΦΑΣΗ) ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ (Ιανουάριος 2011)
(Β ΦΑΣΗ) ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ (Μάϊος 2011)
(Γ ΦΑΣΗ) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ - ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (Απρίλιος 2012)2011
 • Μελέτη μερικής τροποποίησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου  Δήμου Ελευσίνας / Μαγούλας στη Θέση Χάβωσι. Κείμενο, Σχέδια (Νοέμβριος 2011)
 • Πρόγραμμα Στρατηγικών Αναπλάσεων σε πυκνοδομημένες περιοχές κατοικίας / μικτών χρήσεων. Η περίπτωση της περιοχής απο την πλατεία Βάθης έως τα Άνω και Κάτω Πατήσια. Κείμενο, Ανάλυση, Μελέτες, Πρόταση (Μάρτιος 2011)
 • Ερευνητικό πρόγραμμα ΕΜΠ, "Θεματική συμπλήρωση και εξειδίκευση, ως προς το σχεδιασμό δικτύου ποδηλατικών διαδρομών μεγάλου μήκους στην Αθήνα, της έρευνας μέτρων εφαρμογής ενιαίου πολεοδομικού και κυκλοφοριακού σχεδιασμού. Κείμενο | Χάρτες (Μάρτιος 2011)
 • Ερευνητικό πρόγραμμα Δημοκρίτειο Παν. Θράκης, "Συνδυασμένες μεταφορές - δίκτυα και Ρυθμιστικό Σχέδιο Αττικής 2020". Τελική Έκθεση (Μάρτιος 2011)
 • Ερευνητικό πρόγραμμα Παν. Πειραιά, "Επεξεργασία πληθυσμιακών - δημογραφικών στοιχείων και προβλέψεων για την Αττική με στόχο το 2020". Τελική έκθεση (Ιανουάριος 2011)


2009

 • Έρευνα μέτρων εφαρμογής ενιαίου πολεοδομικού και κυκλοφοριακού σχεδιασμού. Εξειδίκευση της στρατηγικής της Ελλάδας για την αστική κινητικότητα με πιλοτική έρευνα σε περιοχές της Αθήνας.
Χάρτες (Νοέμβριος 2009)
Έκθεση (Νοέμβριος 2009)

 • Προκαταρκτική μελέτη διαμόρφωσης παραλίας Γλυφάδας
  Μελέτη (Απρίλιος 2009)

2008

2007
 • Eπικαιροποίηση και εξειδίκευση της μελέτης Γενικής Διάταξης και πρόγραμμα Ανάπτυξης της συνολικής έκτασης του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού.
Αποχέτευση Ομβρίων, Αντιπλημμυρική Προστασία και Ανασύσταση Ρεμάτων
4η Φάση - Προσαρμογή (Φεβρουάριος 2007)


2006

Eπικαιροποίηση και εξειδίκευση της μελέτης Γενικής Διάταξης και πρόγραμμα Ανάπτυξης της συνολικής έκτασης του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού.

1η Φάση -Υφιστάμενη κατάσταση (Αύγουστος 2006)
Πηγές Νερού Άρδευσης
Αποχέτευση Ομβρίων, Αντιπλημμυρική Προστασία και Ανασύσταση Ρεμάτων

2η Φάση - Εναλλακτικές δυνατότητες (Οκτώβριος 2006)
Πηγές Νερού Άρδευσης
Αποχέτευση Ομβρίων, Αντιπλημμυρική Προστασία και Ανασύσταση Ρεμάτων

3η Φάση - προτεινόμενα έργα και επεμβάσεις (Δεκέμβριος 2006)
Αποχέτευση Ομβρίων, Αντιπλημμυρική Προστασία και Ανασύσταση Ρεμάτων

2004


2003

2002

20011996

 • Aνάπτυξη του Χώρου του Αεροδρομίου του Ελληνικού
  Α Φάση (Μάρτιος 1996)
  Β Φάση
 • Σχεδιασμός Μητροπολιτικής Περιφέρειας για μια βιώσιμη ανάπτυξη
  Τεύχος
  (Μάϊος 1996)

 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

2004

 • ΥΠΕΧΩΔΕ - ΕΜΠ - Αισθητική Αναβάθμιση του Ιστορικού Κέντρου των Αθηνών
  Β' Φάση (Ιανουάριος 2002 - Φεβρουάριος 2003)