Καθορισμός χρήσεων γής, όρων και περιορισμών δόμησης στην παραλιακή ζώνη απο Φαληρικό όρμο μέχρι Αγ. Μαρίνα Κρωπίας.

ΦΕΚ 254Δ/04
Χάρτης
SHP