Οργανισμος Αθήνας - Νέα

Κατακύρωση του διαγωνισμού του Παρατηρητηρίου -
Αναβολή υποβολής προσφορών - Διευκρινήσεις Διαγωνισμού Παρατηρητηρίου -
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ανάπτυξη και λειτουργία Παρατηρητηρίου για την παρακολούθηση της εφαρμογής του ΡΣΑ -
Πρακτικό ΙΙI της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για το Θριάσιο -
Ορθή Επανάληψη Πρακτικού ΙΙ -
Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για το Θριάσιο -
15-7-13 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για το Θριάσιο -
18-6-2013 Διευκρίνιση επί της από 5/6/2013 προκύρηξης για την μελέτη του Θριασίου Πεδίου -


Σχετικά με το κεφάλαιο  Ε. Παραρτήματα, του φακέλου του έργου:
Τα στοιχεία που διαθέτει ο ΟΡΣΑ, δηλαδή:
ΖΟΕ Ασπροπύργου καθώς και τα ΓΠΣ όλων των Δήμων του Θριασίου Πεδίου, είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Αθήνας και προσβάσιμα από όλους τους ενδιαφερόμενους.

5-6-2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ -
Πρακτικό Διαγωνισμού για το Παρατηρητήριο -
1 2 3 Προηγούμενο Επόμενο